Kaffeprat om brannsikkerhet - kartlegging

Velkommen til ny kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper!

Tema denne gang blir kartlegging.

Vi ser nærmere på hvordan ulike brannvesen jobber i praksis for å oppfylle kravet om at «kommunen skal kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann» (Forskrift om brannforebygging § 14).

Vi starter med en kort introduksjon til temaet før mesteparten av tiden settes av til spørsmål, diskusjon og erfaringsdeling.

Har dere en god metode for kartlegging av utsatte grupper? Kontakt oss gjerne i forkant av møtet slik at vi kan dele verdifulle erfaringer og løsninger.

Kaffeprat om brannsikkerhet - kartlegging

Tid
20. mai 2021, 14:00 - 15:00
Sted
Digitalt - Teams
Påmelding

Send e-post til ava.sadeghi@skafor.org innen 20. mai kl. 12:00