Kaffeprat - Trygge lokalsamfunn

PC og kaffekopp

Kaffepraten er et uformelt digitalt møtested der du kan hente kunnskap og inspirasjon, bli kjent med lokale aktiviteter og tiltak og ta opp kontakten med kollegaer andre steder i landet.  

To presentasjoner denne gangen:

Merethe Husby Larsen, påtroppende styremedlem i Skafor og folkehelsekoordinator i Bærum kommune vil fortelle om hvordan de har arbeidet for å forebygge drukningsulykker. Her arbeider Bærum kommune på mange ulike fronter og de involverer også lag og foreninger i det forebyggende arbeidet

Liv Marit Bølset, mangeårig leder for Trygge lokalsamfunnarbeidet i Ski kommune er nå engasjert som konsulent for å utvikle arbeidet i Nordre Follo. Hun vet mye om hvor viktig det er å ha politikerne med på laget. Hun vil dele erfaringer og vise eksempel på hvordan man kan komme med innspill å bli hørt av lokale politikere.

 

 

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Tid
29. april 2021, 14:00 - 15:00
Sted
Digitalt på Teams
Påmelding

post@skafor.org