Fall kan forebygges. Folkehelseprosjekter kan evalueres.

Eldre kvinne har falt på gulvet

Dagsseminar på Thon Hotell Harstad, tirsdag 30. november, kl 09 - 15.30. Dagen er delt i to; på formiddagen handler det om fallforebygging og etter lunsj ser vi på hvordan folkehelseprosjekter kan evalueres. Vi håper du blir med hele dagen. Det er likevel mulig å delta kun formiddag eller kun ettermiddag.

Fall kan forebygges.

Tid
30. november 2021, 09:00 - 15:30
Sted
Thon Hotell Harstad
Påmelding

FULLTEGNET!

post@skafor.org 

Skriv navn og hvilken organisasjon / institusjon du representerer.

Påmeldingsfrist 12. november. Seminaret er gratis. Begrenset deltakerantall.

Vi ønsker å fylle salen, så gi oss en rask melding hvis du ikke kan komme likevel.

Harstad kommune, Norges første Trygge lokalsamfunn, er kjent for gode forebyggende tiltak og har bla. hatt søkelys på fallskader. På Bergsodden sykehjem i Harstad har de brukt et spesielt gulvbelegg for å redusere risikoen for fallskader, og gjennom mange år har kommunen på ulike måter promotert bruk av brodder vinterstid. På seminaret får vi høre mer om tiltakene som er gjort i Harstad og to forskere fra Karlstads universitet vil sette disse inn i et forskningsperspektiv.

Etter lunsj arrangeres en frittstående workshop med temaet Evaluering av folkehelsetiltak. Det tas ofte initiativ til gode lokale samarbeidsprosjekter. Det er likevel en utfordring å finne en god form for hvordan erfaringer skal samles og deles, og hvordan effekten av tiltakene kan måles eller dokumenteres. Workshopen er åpen for alle interesserte, og vil gjøre oss bedre i stand til å evaluere lokale prosjekter. 

Program med reservasjon for endringer

09.00 – 09.20    Velkomst og ord for dagen

09.20 – 10.30     Fallskader og intervensjoner. Universitetslektor Johanna Gustavsson, Karlstads universitet, har studert effekten av støtdempende gulv. Hun har bl.a. fulgt gulvprosjektet på Bergsodden sykehjem og vil presentere resultater fra sin studie. Kommentarer, spørsmål og diskusjon.

Kommentarer, spørsmål og diskusjon

10.30 – 10.45     Kaffe / te / frukt og benstrekk

10.45 – 11.15    Gratis utdeling av brodder kan være en klok løsning. Flere svenske kommuner har delt ut gratis brodder til eldre innbyggere. Er det effektivt? Har antallet fallskader gått ned? Robin Holmberg har studert effekten av tiltakene.

11.15 – 11.30     Trygge eldre i Harstad, Elin Storsletten, leder for avdeling folkehelse og primus motor for Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Harstad. Elin vil fortelle om kommunens tiltak for eldre, som bl.a. innebærer informasjonsarbeid og fysisk aktivitet.

11.30 – 11.45       Seniorsikker, Eva J Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum, vil peke på muligheter og utfordringer for kommuner i en tid hvor «Leve hele livet» og «Et aldersvennlig Norge» står på den politiske dagsorden. Målet er trygge boliger og færre fall.

11.45 – 12.00      Oppsummering og veien videre

12.00 – 13.00      Lunsj 

13.00 – 15.30       Prosjekt bør evalueres. I denne workshopen vil du lære om hvordan man kan evaluere folkehelseprosjekter på en enkel og hensiktsmessig måte. Hvilke spørsmål bør vi stille oss selv når vi skal i gang med et nytt prosjekt? Vi går igjennom verktøy for hvordan en enkel prosjektevaluering kan gjennomføres. Johanna Gustavsson og Robin Holmberg leder workshopen.

Program med informasjon som pdf-fil 

 

 

Hovedbilde: Bergsodden sykehjem omringet av hav og fjell.