2021

08 apr

Kaffeprat om brannsikkerhet - taushetsplikt

Vi har satt ny dato for kaffeprat og tema denne gangen blir taushetsplikt. For å kanskje avklare noen vanlige misforståelser eller ulike tolkninger vil Anja Kristin og Ava fra Skafor starte med en kort innledning slik at vi alle har et felles...

08 mar

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Tema denne gang blir brannsikkerhet til innbyggere med utfordringer innen psykisk helse og rus. Hvordan jobber og samarbeider brannvesen med resten av kommunen? Hva trenger brannvesenet? Hva trenger helsesektor? Hvilke problemstillinger går igjen? Hann...

01 mar

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Våre kaffeprat-møter på Teams er en uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt. Denne gangen har vi satt opp to temaer: Trygge lokalsamfunn inviteres til å bidra med innlegg på en europeisk...

18 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

16 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

11 feb

Kaffeprat om økt brannsikkerhet

Tema denne gangen er digital opplæring til flykninger og asylsøkere om brannsikkerhet. Tips og råd til brannvesenet som skal gjennomføre opplæring. Rønnaug Holterman i Rogaland brann og redning IKS holder innlegg. Etterspørselen var stor så hun får 45...

11 feb

Møte i Drukningsforebyggende råd

Temaer denne gangen er bl. a. drukningsstatistikk, livrednignsstigen og en  ny bok om svømme- og livrednignsopplæring utendørs.  

09 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

08 feb

Masterdag på NMBU

Skafor deltar på masterdag for studenter som skal skrive masteroppgave om folkehhelsevitenskap på Norges- miljø- og biovitenskapelige universitet. For Skafor er det en måte å nå ut med informasjon til studenter og et ledd i vårt arbeid for å få nye...

28 jan

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Våre nasjonale pådrivere for økt samarbeid og økt brannsikkerhet ønsker velkommen til en uformell digital kaffeprat, en uformell møteplass hvor du kan stikke innom hvis du har tid og er nysgjerrig. Alle som er med jobber for å øke brannsikkerheten til...