AVLYST Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

TEMASEMINAR OM SKADEDATA ER AVLYST 2020

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. På vårt årlige temaseminar møter du de som innhenter og analyserer skadedata, og de som bruker informasjonen i forebyggende arbeid. 

Programmet for årets seminar er under utvikling. 

AVLYST Skadedata

Tid
Sted
Sentralt i Oslo sentrum