2020

07 des

Styremøte

Det holdes styremøte i Skafor mandag 7. desember kl 9.30 -13.00

26 nov

AVLYST Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

TEMASEMINAR OM SIKKERHET FOR ELDRE  ER AVLYST 2020 Med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes, og reaksjonsevnen reduseres. Man mister muskelstyrke og balansen blir dårligere. Dette er helt naturlige alderstegn og en del...

20 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Vi samler jevnlig våre samarbeidspartnere fra kommuner og fylker til nettverksmøte med  faglig påfyll, erfaringsutveksling og informasjonsutveksling. 

19 nov

AVLYST Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

TEMASEMINAR OM SKADEDATA ER AVLYST 2020 Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. På vårt årlige temaseminar møter du de som innhenter og analyserer skadedata, og de som bruker informasjon...

18 sep

Styremøte

Det holdes styremøte i Skafor 18. september kl 10.30 - 13.00 

17 mar

AVLYST-Brannvesenkonferansen

Brannvesenkonferansen er DSB sin årlige konferanse for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling.