Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Skadedataseminar

Tid
21. november 2019, 10:00 - 14:30
Sted
Nationaltheatret konferansesenter (tidligere KS-møtesenter Agenda), Haakon VIIs g. 9, Oslo
Påmelding

E-post til post@skafor.org innen 14. november 2019 

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.

På årets seminar vil du møte Pål Brennhovd fra Statens havarikommisjon for transport som vil legge fram rapporten «Kartlegging av fritidsbåtulykker» og se på hvordan slike ulykker kan forebygges.

Tori Grytli fra Trygg Trafikk vil fortelle om hvorfor de valgte å bestille en rapport om "Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker", og hva de vil bruke rapporten til. 

Tommy Ueland fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil presentere BRIS,et rapporteringssystem med oversikt over hvilke oppdrag brann- og redningstjenesten håndterer. BRIS-data vil gi et bedre grunnlag for å drive brannforebygging. Med BRIS-Ut vil disse data  også gjøres tilgjengelige også for allmenheten.

Vi vil også se på nasjonale skadedata og se hvordan vi kan bruke disse i det lokale arbeidet

Det vil som vanlig bli tid til erfaringsutveksling og diskusjoner.

Nationaltheatret konferansesenter (tidligere KS-møtesenter Agenda), Haakon VIIs g. 9, Oslo

Kl 10 -14.30,  inkl. enkel lunsj, gratis for medlemmer, kr 1.000 for andre.