Søknadsfrist for masterstipend

Masterstipend søknadsfrist

Tid
30. mars 2019, 23:59 - 23:59
Sted

Masterstudenter får en gylden mulighet til å motta økonomisk støtte og fordype seg i et tema som er svært samfunnsnyttig – nemlig forebygging av skader og ulykker. To stipend à 10 000 kroner deles ut til studenter som kan bidra til kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet.

Normalt er søknadsfristen 15. mars. I år kom informasjonen sent til enkelte universitet og vi forlenger fristen til 30. mars. 

Les mer om vårt masterstipend.