Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

To eldre mennesker sitter på en benk. Vi ser dem bakfra. De ser ut på en utsikt med fjell.

Eldreseminar

Tid
28. november 2019, 10:00 - 14:30
Sted
Nationaltheatret konferansesenter (tidligere KS-møtesenter Agenda), Haakon VIIs g. 9, Oslo
Påmelding

E-post til post@skafor.org

Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet.

Samarbeid er nøkkelen til suksess. På årets seminar vil vi presentere samarbeidsprosjekt som kan bidra til en tryggere hverdag for seniorer.

Ensomhet er et stadig voksende samfunnsproblem, ikke minst blant eldre. Hilde Marie Hjelle, Leder for Oslo Røde Kors besøkstjeneste vil presentere tjenesten, hvordan ordningen fungerer, hvem som deltar og hvordan den kan skape nye fellesskap.

Frivillighetssentraler over hele landet er viktige bidragsytere for en tryggere hverdag. Her stiller frivillige for å kjøre ut strøsand, skifte batterier i røykvarslere eller hjelpe til på andre måter. Espen Watne Andresen, Vestre Aker Frivilligsentral, og styremedlem i Landsstyret for Norges Frivilligsentraler  vil fortelle mer om Frivillighetssentralene som en ressurs i kommunenes arbeid.

Vibecke Tvedt Gustavsen fra Ski kommune vil presentere pilotprosjektet DigiRehab. Her har man tatt i bruk velferdsteknologi til fysisk trening av eldre i hjemmesykepleien. Treningen bidrar til økt mestring, trygghet og livskvalitet – og minker behovet for hjelpetjenester.

Velferdsteknologi er et bredt begrep og omfatter produkter, løsninger og tjenester som på ulike måter bidrar til å skape en tryggere hverdag. Knut Johansen vil gi en orientering om Hip`safe, airbags for seniorer, en moderne, og mer bekvem type av hoftebeskyttelse (www.hip-safe.no).

Skafor har fått to nye medarbeidere, Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven. Deres oppdrag er å styrke samarbeidet mellom det lokale brann- og redningsvesen og kommunens helsetjenester. Samarbeid er viktig for å styrke brannforebyggingen hos de mest risikoutsatte gruppene. Vi får høre mer om utfordringer og muligheter.


Sted: Nationaltheatret konferansesenter (tidligere KS-møtesenter Agenda), Haakon VIIs g. 9, Oslo