Årsmøte og konferanse

Årsmøte og konferanse

Tid
4. april 2019, 09:30 - 15:00
Sted
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

På årskonferansen deler anerkjente fagpersoner kunnskap og erfaring om aktuelle temaer, og peker på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Konferansen er et møtested på tvers av fag- og profesjonsgrenser.

Årets program tar opp fire temaer. Brigitte Buhmann fra Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU)  i Sveits presenterer «The Swiss Recipe for Accident Prevention». BFU, som har 130 ansatte og 1.200 lokale sikkerhetsambassadører; forsker, analyserer, utvikler policys, sprer kunnskap, driver prosjekter og gjør Sveits  tryggere for folk flest. Virksomheten finansieres gjennom et samarbeid med forsikringsnæringen.

Skafor har siden 2015 delt ut masterstipend til studenter som belyser spørsmål knyttet til ulykkesforebygging og sikkerhet. Jørgen Raste og Joachim Simen Sneen mottok masterstipend våren 2018. Nå vil de presentere sin studie lagt, fram ved Universitetet i Stavanger, om suksesskriterier og utfordringer for samordning av beredskap i norske kommuner.

Klimautfordringer, terrortrussel og samfunnets sårbarhet stiller stadig strengere krav på sikkerhet og beredskap. Avdelingssjef Osman Ibrahim ved avdeling for strategi og utvikling i Beredskapsetaten i Oslo kommune vil gi en orientering om nyvinninger i forhold til trygghetsarbeidet og digitalisering

I Norge registrerer vi et nytt hoftebrudd hver time, ca 9.000 i året. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har formulert en nullvisjon for hardt skadde og døde fra fallulykker i og ved hjemmet. Det kreves det innsats på flere områder. Vi vil se nærmere på skadebildet og forebyggingsmuligheter sammen med Inger Mörk fra Socialstyrelsen i Sverige. 

Tid: Torsdag 4. april 2019, konferanse kl 10 – 14 (inklusive en enkel lunsj)
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Påmelding innen 26. mars til post@skafor.org (begrenset deltakerantall)

Konferansen er kostnadsfri for medlemmer, kr 500 for andre.
I forlengelse av konferansen holdes årsmøte i Skafor.