Nettverksmøte for trygge lokalsamfunn

På programmet står faglig oppdatering, erfaringsutveksling og planer for 2019. 

Logo for Trygge lokalsamfunn. Rosa farger.

TL-nettverksmøte

Tid
23. november 2018, 10:00 - 14:00
Sted
Skadeforebyggende forum, Hansteens gate 2 (Finansnæringens hus), Oslo
Påmelding

post@skafor.org - senest 16. november 2018

Tradisjonen tro inviterer vi til nettverksmøte dagen etter vårt temaseminar om skadedata slik at tilreisende har mulighet til å delta på begge arrangementene. 

Seminaret retter seg mot kommuner og organisasjoner som deltar i vårt Trygge lokalsamfunn-nettverk og til de som vil lære mer om Trygge lokalsamfunn som modell og metode. 

Nettverksmøtet skal være en nyttig arena for kunnskapsutvikling , informasjons- og erfaringsutveksling. Denne gangen innleder vi møtet med en oppdatering om aktuelle saker fra Skadeforebyggende forum og temaområder som vil få mer fokus i året som kommer. Herunder:

  • «Leve hele livet» og Nullvisjon for fallulykker – hva kan vi bidra med sentralt og lokalt
  • Forebygging av brannulykker for risikoutsatte grupper og hvordan kan vi engasjere nye grupper i forebyggingsarbeidet
  • Trenger vi en dugnad / kampanje for å forebygge drukningsulykker?
  • Ny folkehelsemelding 2019
  • Glimter fra WHOs konferanse «Safety 2019»

 

Vi vil sette av tid til drøfting og diskusjon rundt disse punkter – og høre mer om arbeidet lokalt.