Temaseminar: Trygge Lokalsamfunn

Som en del av Folkehelseuka 2018 i Harstad er Skafor med på å arrangere en dag om Trygge lokalsamfunn.

Temaseminar: Trygge Lokalsamfunn

Tid
5. september 2018, 10:00 - 13:30
Sted
Gult auditorium, UiT Harstad
Påmelding

Påmelding til post@skafor.org merket Folkehelseuka2018.

Program

Kl. 10.00 Registering og kaffe

Kl. 10.30 – 12.00

  • Velkommen!
  • Hvert år blir 600 000 behandlet for skader, hva kan vi gjøre for å forebygge? Eva J Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende forum.
  • Trygge lokalsamfunn i Harstad: Organisering, samarbeid på tvers og ulike tiltak. Elin Storsletten, koordinator Trygge lokalsamfunn, Harstad kommune.
  • Erfaringer og betraktninger som Trygt lokalsamfunn i en fylkeskommune fra 2014 til 2018. Kristina Forsberg, Spesialrådgiver, Troms fylkeskommune.

Kl. 12.00 – 12.30

  • Pause med lett servering

Kl. 12.30 – 13.30

  • Bjørnis – brannforebygging blant barn. Alf Jacob Salberg, Brannkonstabel / prosjektleder Bjørnis, Harstad Brann og Redning
  • Risikorydding – en nasjonal dugnad for å forebygge skader og ulykker. Tina Hveem Vislie, rådgiver, Skadeforebyggende forum
  • Erfaringsutveksling, spørsmål og diskusjon med forelesere og deltagere

 

Skader og ulykker en folkehelseutfordring

Folkehelseinstituttet slår fast at 600.000 søker legebehandling hvert år, 300.000 får behandling på sykehus, og det registreres et nytt hoftebrudd hver time. Ulykker er den viktigste årsaken til dødsfall for personer under 45 år. Samtidig er skader et felt med et stort potensial for forebygging. En reduksjon av ulykker vil kunne gi en solid helsegevinst. Ulykker kan ramme hvem som helst, men oftest etter kjente mønster. Med systematisk innsats og samarbeid på tvers av etats- og profesjonsgrenser kan vi forebygge mange skader.
 

Kommunen har et spesielt ansvar 

Kommunen har ansvar for innbyggernes helse og sikkerhet – og kommunen har som eier av barnehager, skoler, eldresenter og som arbeidsgiver et spesielt ansvar på mange arenaer. Med Trygge lokalsamfunn (TL) er det utviklet et veiledningskonsept, en modell og en metode, som viser hvordan kommunen kan omsette dette ansvaret til praktisk handling – og økt sikkerhet. Modellen bygger på folkehelselovens mål, politisk og administrativ forankring, lokal kunnskap, eksisterende strukturer og stiller krav om samarbeid på tvers av etater og fagområder. TL-modellen bidrar til et systematisk og langsiktig forebyggende arbeid. Dette vil også bidra til å styrke kommunens evne til å takle alvorlige hendelser og trusler. 

TØI har evaluert Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Vestfold fylkeskommune (der 6 av 9 kommuner deltar i TL-arbeidet). Rapporten slår fast at TL-kommunene har klart å sette skadeforebygging på agendaen, løfte problemstillinger og iverksette tiltak, og at de samtidig er foregangskommuner i folkehelsearbeidet mer generelt. Metoden har gitt positive ringvirkninger for hele folkehelsefeltet. 

 

Erfaringer lokalt og i fylket 

Harstad var første kommunen i landet som ble et trygt lokalsamfunn. Her finnes over 20 års erfaring med å arbeide systematisk og langsiktig for å forebygge skader og ulykker. Troms fylkeskommune er et av to fylker i landet som er godkjent som Trygt lokalsamfunn-fylke. Fylkeskommunens handlingsplan for skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid har bidratt til bedre samarbeid på tvers av sektorer, og ikke minst til at folkehelsearbeidet og prinsippet om å fremme folkehelse i alle sektorer er satt i system. 

 

Sammen bygger vi tryggere lokalsamfunn 

På seminaret vil Skadeforebyggende forum, Troms fylkeskommune og Harstad kommune dele erfaringer og gi tips og råd for det lokale trygghetsarbeidet. Her vil også andre som deltar aktivt i arbeidet bidra med sine erfaringer, du vil bl. a få høre om brannforebygging. 

 

Velkommen til en dag med faglig oppdatering, praktiske eksempler, erfaringsutveksling, motivasjon og inspirasjon til videre innsats på hjemmeplan.

 

Påmelding til post@skafor.org merket Folkehelseuka2018.