Sikkerhet i hverdagen

Sikkerhet i hverdagen

Tid
23. august 2018, 11:00 - 24. august 2018, 13:00
Sted
Tekna, Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo
Påmelding

Påmelding  innen 1. august

Deltakeravgift, kr 1.500 inkluderer, seminar, to lunsjer og middag. Deltakere ordner selv reise og innkvartering. 

«Sikkerhet i hverdagen – skadedata, forebygging og trygge lokalsamfunn»,
seminar i regi av NOFS (Nordisk Forskningsnettverk for sikkerhet) i samarbeid med
Tekna, Skafor og FHI

Programmet tar utgangspunkt i skaderegistreringssystemer, regelverk og sikkerhetsstyringssystemer som er utviklet disse årene.

Hovedtema for konferansen:

  • Skadedata (kvalitet på registerdata, sammenlikning, identifisering og forebygging av alvorlige skader, skadedata i helsetjenesten)
  • Lokalt skadeforebyggende arbeid/trygge lokalsamfunn
  • Sårbarhet i samfunnet (nye trusler, risiko og sårbarhet, beredskap, økende avhengighet av digitale systemer i trafikk, vannforsyning, strømforsyning og Cyber Security
  • Hva er erfaringene?
  • Er forventningene tilfredsstilt?
  • Hva viser statistikken?
  • Gir skadedataoversikter den kunnskap vi trenger?
  • Kan skadeepidemiologi gi oss bedre verktøy?
  • Kan kunnskapen utviklet i «Trygge lokalsamfunn» (Safe Communities) inspirere til økt lokalt engasjement?
  • Hvilke områder vil få mest fokus framover?

Vi kan ikke love at vi har alle svarene, men gjennom gode foredrag og engasjerte diskusjoner håper vi på å bidra til å kaste lys over problemstillingene.