Temaseminar; Innhenting og bruk av skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak. 

Bilde av en data og to mennesker som snakker sammen. En lege og en som fyller ut et skjema. Oppå bildet står teksten: Temaseminar Innsamling og bruk av skadedata.

Temaseminar; Innhenting og bruk av skadedata

Tid
22. november 2018, 10:00 - 14:30
Sted
KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Påmelding

post@skafor.org, senest 16. november 2018

Gratis for medlemmer, kr. 750 for andre. 

Begrenset deltagerantall.

Program (med forbehold om endringer)

Kaffe og registrering fra kl. 9.30

10.00 – 10.10     Åpning og velkomst

10.10 – 10.50     «Skader i Norge – hvem, hvor, hvordan?», Eyvind Ohm, Folkehelseinstituttet, vil presentere arbeidet med rapporten «Skadebildet i Norge 2018». Med utgangspunkt i eksisterende datakilder, både i helsetjenesten og ulike sektorer, gir rapporten en oversikt over de største temaområdene innen skadefeltet.

10.50 – 11.20     «Ungdata – en kilde til kunnskap», Hanne C. Hougen, sekretariatsleder Ungdata, NOVA, OsloMet. Orientering om hvordan man legger opp undersøkelsene, prioritering av temaer, utvikling av spørsmål etc. Siden 2010 har over 510 000 ungdommer fra 412 kommuner deltatt i undersøkelsene.

11.20 – 11.50     «Folkehelsedata i Vestfold», Mari N. Espetvedt, Rådgiver folkehelse, Vestfold fylkeskommune vil fortelle om hvordan man bruker Ungdata lokalt og dele erfaringer av gjennomføringen av folkehelseundersøkelsen «Helse og Trivsel 2015». Kan undersøkelsene være viktige verktøy i planlegging for økt trygghet i Vestfold?

11.50 – 12.10     Hvordan kan vi bruke kunnskapen? Diskusjon

12.10 - 12.40      Enkel lunsjservering (serveres utenfor møtesalen)

12.40 - 13.10      «Drukningsstatistikk – hvem, hva, hvordan», Torgeir Nergaard Berg og Tanja Krangnes, Redningsselskapet, vil presentere oppdatert drukningsstatistikk, gi en orientering om hvordan man finner og kvalitetssjekker data og hvordan skadebildet kan brukes for å forebygge drukning.

13.10 – 13.30     «Media som kunnskapskilde», analysesjef Guro Lindebjerg, Retriever, Norge. Hva kan vi innhente av kunnskap og opplysninger gjennom media?  Hvilke begrensninger finnes? Kan skadeforebyggere nyttiggjøre seg av medieovervåkning og analyse som en måte å samle informasjon? Retriever vil fortelle om muligheter, research og analyse.

13.30 - 14.10      «TINE SA - Tett på HMS», Lill Klæboe, HR- og HMS-leder i TINE Nord, vil fortelle om hvordan de ser på HMS som et viktig lederfokus på alle nivåene i den operative lederlinjen. Derved oppnår de «tett på HMS», overalt og alltid. Hun vil redegjøre for hvordan hun i sin HR- og HMS rolle definerer sin rolle som rådgiver og pådriver og hun vil gi eksempler som illustrerer TINEs skadeforebyggende arbeid.

14.10 – 14.30     Avslutning og innspill på temaer til neste års konferanse