Årsmøte og konferanse

Årsmøte og konferanse

Tid
26. april 2018, 09:30 - 15:00
Sted
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Påmelding

post@skafor.org, senest 19. april 

På årskonferansen deler anerkjente fagpersoner kunnskap og erfaring om aktuelle temaer, og peker på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Konferansen er et møtested på tvers av fag- og profesjonsgrenser.

I år vil Magne Nylenna belyse temaet «Planlegging for helse, trivsel og trygghet». Hidde Toet fra Veiligheid (Nederlands institutt for produktsikkerhet som også arbeider med skadedata og forebygging) vil fortelle om studier og forebyggingstiltak basert på regionale data. Teknikk for økt sikkerhet, møte med en av våre masterstipendiater står også på programmet. 

Kaffe og registrering fra kl 9.30

10:00 – 10.15     Velkomst og innledning, Eva J. Vaagland, daglig leder Skadeforebyggende forum

10.15 – 11.00    «Planlegging for helse, trivsel og trygghet» Spesialist i samfunnsmedisin Magne Nylenna, Fagdirektør, Dr.med. Folkehelseinstituttet

11.00 – 11.45     «Monitoring for prevention of injuries in the Netherlands» Forsker Hidde Toet fra Veiligheid i Nederland (Nederlands institutt for produkt- og forbrukersikkerhet som også arbeider med skadedata)

11.55 – 12.15     «Fjellvettregulering, ingen skam å snu?» Jurist Sina Furnes Øyri, mottakere av Skafors masterstipend 2017

12.15 – 12.55     «Droner i trygghetens tjeneste», representant for NORUT (Northern Research Institute)

13.00                 Konferansen avsluttes med lunsj

14.00 - 15.00     Årsmøte i Skadeforebyggende forum