Trygge lokalsamfunn - introdag for nye kommuner

For kommuner som vil vite mer om Trygge lokalsamfunn som modell og metode

Trygge lokalsamfunn - intro dag for nye kommuner

Tid
15. juni 2017, 10:00 - 14:30
Sted
KS-møtesenter Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Påmelding

Påmelding til post@skafor.org innen 5.6.2017

Trygge lokalsamfunn er et veiledningskonsept og et verktøy som skal effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes arbeid med ulykkesforebygging, og sette kommunale oppgaver  innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet.

På dagsseminaret vil vi presentere Trygge lokalsamfunn som modell og metode, se på ulike måter å organisere arbeidet lokalt, drøfte samarbeidsmodeller og høre om lokale tiltak. 

Trygge lokalsamfunn – er et veiledningskonsept, en modell og metode for et tryggere lokalmiljø.

Mange kommuner deltar allerede i arbeidet og nå skal vi før første gangen arrangere et seminar rettet mot nye kommuner som er interessert i å høre mer om hvordan Trygge lokalsamfunn (TL) fungerer, hvordan modellen kan bidra til å sette kommunale oppgaver innenfor folkehelse og sikkerhet inn i en samlet helhet og hvordan man kan samarbeide systematisk og langsiktig. TL-modellen kan gjøre kommunes arbeid enklere og mer effektivt.

Det handler ikke om å utvikle nye styringsgrupper eller å starte opp nye prosjekter.TL som modell tar utgangspunkt i de møteforum kommunen har etablert, de utfordringer kommunen har registret og de innsatser og prosjekter som er i gang. Det handler om å se saker i sammenheng og finne en bærekraftig modell for det lokale arbeidet. Eller som Vestfold-politiker Henning Hønsvall sier: «Trygge lokalsamfunn er en nyttig modell for å motivere til innsats og sette kommunens ulike tiltak inn i et samlet system – det er bra for politikerne, bra for administrasjonen og bra for innbyggerne.”

Modellen anbefales i folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» som «et veiledningskonsept og et verktøy som skal effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes arbeid med ulykkes-forebygging, og sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet.»

 På våre nettsider finner du informasjon om de 26 kommuner og to fylker som er godkjente som Trygge lokalsamfunn og kommuner som deltar i nettverket. Her finner du også veiledningsmateriell og andre verktøy og dokumenter.

På seminaret vil du få høre om de styrende prinsippene for arbeidet, vi vil gå igjennom de åtte trinn som leder til godkjenning, drøfte ordninger for registrering av skader og ulykker og aktuelle forebyggingstiltak. Du vil få også få presentert praktiske eksempler fra kommuner som deltar i arbeidet og du vil møte representanter for sertifiseringsrådet som besøker kommuner og gir veiledning. Folkehelsekoordinator Merete Husby i Bærum kommune, som er i prosess for å bli et tryt lokalsamfunn, vil dele erfaringer og fortelle om hvordan de har lagt opp arbeidet. Skadeforebyggende forum vil også presentere prosjekt Risikorydding og Trygghetsvandringer – to nyttige verktøy i arbeidet.

Seminaret er gratis og uforpliktende. Det er tenkt som en første presentasjon av en modell og metode. Påmelding til post@skafor.org innen 6. juni 2017. Vi vet av erfaring at det kan være nyttig å være mer enn en person fra kommunen.

Vel møtt!