Sikkerhet og livskvalitet for eldre hjemmeboende

Hvordan kan forebyggende arbeid øke sikkerheten og livskvaliteten for eldre?

Trygg.Hjemme. Lenge (arbeidstittel)

Tid
28. september 2017, 08:45 - 15:00
Sted
KLP Skadeforsikring AS Dronning Eufemias gate 10, Oslo
Påmelding

Klikke her for å melde deg på innen 14. september 2017

Skadeforebyggende forum, KLP forsikring og Ski kommune inviterer til dagsseminar om eldres sikkerhet og hvordan vi gjennom samarbeid kan legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig og hvordan kommunen kan legge opp tjenestene for å svare til dagens og morgendagens behov.

Vi bruker Ski kommune som eksempel og vil møte forskjellige etater og avdelinger i kommunen. De  kan presentere mange gode løsninger, men vil også peke på utfordringer og områder man trenger å utvikle videre.