Temaseminar - Skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid.

Temaseminar - Skadedata

Tid
21. november 2017, 10:00 - 15:00
Sted
KS-møtesenter Agenda, Oslo, Haakon VIIs gt 9
Påmelding

post@skafor.org

Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata prøver vi å samle ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.

I år vil Folkehelseinstituttet belyse hva vi vi har av skadedata, og hva vi mangler. Vi vil høre om hva man kan lære av uønskede hendelser på  sykehus, ved Vestre Viken. Klatreforbundet vil orientere om hvordan de arbeider med sikkerhet. Trafikk og brann står også på programmet, Trafikksektoren er nok den sektor som er best på skadedata - hva kan vi lære fra deres måte å arbeid - og hvordan er det med registrering og statistikk innenfor brann? 

Påmelding til post@skafor.org senest 16. nov.

Program Skadedataseminar, 21. nov 2017.pdf