Styremøte

Styret skal følge opp diskusjonen fra workshopen i januar.

Styremøte

Tid
6. mars 2017, 14:00 - 16:30
Sted
Skadeforebyggende forum, Hansteensgate 2