Seniormesse i Ski

Stands og forelesninger med nyttig informasjon. Risikorydding er på plass for å informere om sikkerhet i hjemmet.

Seniormesse i Ski

Tid
20. september 2017, 11:00 - 15:00
Sted
Ski bibliotek

Seniorkontakten inviterer til seniormesse på Ski bibliotek som en del av Ski kommunes Sikkerhetsuke. Det vil være ulike stands og foredrag fra blant annet Frisklivssentralen, avdeling ReHabilitering – fysioterapi og ergoterapi, Diabetesforbundet, Frivilligsentralen, tannklinikk, apotek, brann, enkle hjelpemidler og Risikorydding. Her er det særlig fokus på å nå hjemmeboende eldre, og Risikorydding skal dele tips om hvordan man kan forebygge fall og andre skader i hjemmet.