Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Tid
22. november 2017, 10:00 - 15:00
Sted
Hotell Bondeheimen, Rosenkrantzgate 8, Oslo
Påmelding

post@skafor.org, seneste 16. november 2017 

På høstens nettverkssamling vil presentere to spennende temaer; første hjelp og sikkerhet for barn på ulike arenaer.

«Første hjelp-dugnaden, sammen redder vi liv» Bjørn Jamtli i  Helsedirektoratet vil gi en orientering og invitere til samarbeid

«Hvordan kan vi arbeide med sikkerhet på lekeplasser, idrettshaller og i forhold til vann i anlegg», Alice Boyd fra organisasjonen Bad, park og idrett vil gi en orientering om aktuelle spørsmålsstillinger og hvordan man kan arbeide for økt sikkerhet.

Det blir også satt av tid til informasjons- og erfaringsutveksling, drøfting av sertifiseringsordningen og oppdatering om arbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Velkommen til seminar!