2017

22 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

På høstens nettverkssamling vil presentere to spennende temaer; første hjelp og sikkerhet for barn på ulike arenaer. «Første hjelp-dugnaden, sammen redder vi liv» Bjørn Jamtli i  Helsedirektoratet vil gi en orientering og invitere til samarbeid «Hvorda...

21 nov

Temaseminar - Skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid.

21 sep

Safety Promotion in Action

Europeisk konferanse i Amsterdam. Frist for å sende abstract 15. mai 2017

20 sep

Seniormesse i Ski

Stands og forelesninger med nyttig informasjon. Risikorydding er på plass for å informere om sikkerhet i hjemmet.

26 apr

Årsmøte og konferanse

Årsmøtekonferansen vil  belyse fire spennende temaer og etterfølges av Årsmøte i Skadeforebyggende forum

28 mar

Styremøte

Behandling av årsberetning og årsregnskap etc. 

06 mar

Styremøte

Styret skal følge opp diskusjonen fra workshopen i januar.

28 feb

Drukningsforebyggende råd

Presentasjon av Siri Idlands masteroppgave "Hva karakteriserer drukning fra fritidsbåt i Norge?"  Skadedata  Gjensidig informasjonsutveksling  Fritidsbåtkonferansen 2017