Tidligere arrangementer

29 sep

Kaffeprat om brannsikkerhet - tema er kommunale boliger

Rådgiver for brannsikkerhet, Jan Tore Dilling, i Tønsberg kommunale eiendom skal fortelle om et prosjekt med detektorstyrt stasjonært vanntåkeanlegg for å forhindre dødsbranner. I tillegg vil Bodø kommune fortelle om booppfølgningstjenesten sin. Dette...

25 aug

Trygge lokalsamfunn Sandefjord

Møte i Rådhuset i forbindelse med at Sandefjord kommune skal presentere sitt arbeid for representanter for Sertifiseringsrådet for Trygge lokalsamfunn og Skadeforebyggende forum. 

23 jun

European Safety 2022

" Safety in a digitalized world. How smart will injury prevention get? "  Konferansen finner sted i Wien 23. og 24. juni 2022.     

07 jun

Erfaringskonferanse 2022

Velkommen til sommerens viktigste konferanse om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper!

13 mai

Trygg ferdsel på elsparkesykler

Sammen med Nordre Follo kommune og INSPIRIA science center inviterer Skadeforebyggende forum til åpen dag på Øvre torg i Ski. Her kan du komme innom og prøve elsparkesykkel i en morsom, spennende og trygg ferdighetsløype og kanskje utfordre din kunnska...

27 apr

Møte i Drukningsforebyggende råd

Rådet ser på drukningsstatistikken, oppdaterer hverandre på aktuelle saker og deler erfaringer m.m. Har du en sak du mener vårt drukningsforebyggende råd bør vite om eller snakke om? Send til post@skafor.org .  Møtet er kun for medlemmer av rådet.

26 apr

Årsmøte og konferanse

Skafor holder konferansen "Klok av skade" og årsmøte tirsdag 26. april kl 10 - 13. Møt forelesere fra ulike sektorer som kan by på perspektiv og erfaringer som er nyttige uansett om du jobber lokalt eller sentralt, og uavhengig av om du til vanlig...

25 apr

Nettverksmøte Trygge lokalsamfunn

Alle kommuner som er med i nettverket, eller er nysgjerrige på å høre mer om arbeidet i Trygge lokalsamfunn, er velkommen til å melde seg på nettverksmøtet. Det blir inspirerende innledninger, informasjons- og erfaringsutveksling.  

04 apr

Kaffeprat om brannsikkerhet - tema brannetterforskning

Nasjonale pådrivere for brannsikkerhet inviterer til ny kaffeprat, denne gang med tema brannetterforskning ! Mandag 4. april kl. 14:00-15:00 - Microsoft Teams Hvordan etterforskes og evalueres branner, og av hvem? Hvorfor er det så vanskelig å finne...

24 mar

Kaffeprat - Trygge lokalsamfunn

Til denne kaffepraten har vi invitert Nasjonalt støttegruppenettverk (NSN). Det er et uformelt nettverk av støttegrupper og enkeltpersoner med erfaring fra katastrofer og ulykker, og enkeltpersoner med tilsvarende erfaring. Et nettverk for overlevende ...

10 mar

Møte i Skafors eldresikkerhetsråd

Våre fagråd er møtesteder for informasjons- og erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling innenfor ulike temaer. Fagrådene bidrar med fagkunnskap , kontakter og innspill som kan komme hele  Skafors organisasjonen til gode.

09 mar

Møte i Barnesikkerhetsrådet

Skadeforebyggende forum har et eget råd for barnesikkerhet. Der sitter personer med kunnskap innenfor sikkerhet og forebygging av skader blant barn og unge. Rådet møtes minimum to ganger i året, men holder jevnlig kontakt for å være oppdatert på siste...

09 des

Kaffeprat om brannsikkerhet - bekymringsmeldinger

Nasjonale pådrivere for brannsikkerhet inviterer til ny kaffeprat, denne gang med tema bekymringsmeldinger.  Temaet presenteres kort av Skadeforebyggende forum før Barbro Hatlevoll og Tommy Ueland fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DS...

01 des

Seminar om brannsikkerhet for utsatte grupper

Vi i Skadeforebyggende forum skal gjennomføre vårt første nasjonale seminar om brannsikkerhet for utsatte grupper. Utvalgte kommuner er invitert.  For å delta må kommunene stille med representanter fra to forskjellige etater i kommunen, eksempelvis fra...

30 nov

Fall kan forebygges. Folkehelseprosjekter kan evalueres.

Dagsseminar på Thon Hotell Harstad, tirsdag 30. november, kl 09 - 15.30. Dagen er delt i to; på formiddagen handler det om fallforebygging og etter lunsj ser vi på hvordan folkehelseprosjekter kan evalueres. Vi håper du blir med hele dagen. Det er...

18 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 18. - 19. november

Vi inviterer samarbeidskommuner til nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn.  Programmet tar utgangspunkt i lokale utfordringer og utviklingstiltak. Folkehelsearbeid under pandemien, og en ny start, når vi nå har lagt en utfordrende periode bak oss. Fagl...

18 nov

Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Skafor inviterer til seminar om innhenting og bruk av skadedata. Kunnskap om ulykker, risikofaktorer og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vår...

28 okt

Folkehelsekonferansen 2021

Skafor er på plass på årets konferanse med både innlegg og stand. Les mer om programmet og påmelding på www.folkehelsekonferansen.no 

21 okt

Kaffeprat om lokale skadeforebyggende tiltak – Trygge lokalsamfunn

Kaffeprat er en uformell digital møtearena med faglig oppdatering for våre kommunekontakter. I hvert møte belyser vi ett eller to temaer med korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål, kommentarer og diskusjon. Den her...

19 okt

Forebygging av selvmord

Skafor inviterer medlemmer og samarbeidspartnere til gratis fire timers kurs + lunsj, i Oslo, 19. oktober, begrenset deltakerantall.  Folkehelseinstituttets tall viser at i overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn....

18 okt

Kaffeprat om brannsikkerhet - tema kommunale boliger

Velkommen til ny runde med digital kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper! Tema denne gangen blir brannsikkerhet i kommunale boliger og hvordan eiendom, helse og brann kan samarbeide for å øke brannsikkerheten til beboerne i disse boligene....