Tidligere arrangementer

07 nov

Inspirasjonsmesse i bydel Alna

Messe for godt voksne som ønsker inspirasjon til å få mest mulig ut av hverdagen. Skafor / Risikorydding stiller med stand og deler nyttig informasjon om bl.a. trygg bolig.

05 nov

WHO World Conference; Safety 2018

The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Advancing Injury and Violence Prevention towards SDGs (Sustainable Development Goals)

03 okt

Safe Communities Europe Conference

The 6th Regional European Safe Community Conference: "Achieving sustainable development goals - towards violence free community" Call for abstracts: 15 January Deadline for abstract submission 31 May 2018 http://escon2018.skopje.iph.mk/ http://escon201...

23 aug

Sikkerhet i hverdagen

«Sikkerhet i hverdagen – skadedata, forebygging og trygge lokalsamfunn», seminar i regi av NOFS (Nordisk Forskningsnettverk for sikkerhet) i samarbeid med Tekna, Skafor og FHI Programmet tar utgangspunkt i skaderegistreringssystemer, regelverk og...

13 aug

Møt oss på Arendalsuka

Skadeforebyggende forum har stand under Arendalsuka - Norges største politiske møteplass.

27 apr

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nettverksmøtene er et møtested for kommuner og fylker som vil arbeide spesielt med sikkerhet i hverdagen og forebygging av skader og ulykker. Informasjons- og erfaringsutveksling, faglig påfyll og nyttige diskusjoner.  Denne gangen tar vi for oss...

26 apr

Årsmøte og konferanse

På årskonferansen deler anerkjente fagpersoner kunnskap og erfaring om aktuelle temaer, og peker på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Konferansen er et møtested på tvers av fag- og profesjonsgrenser. I år vil Magne Nylenna belyse temaet...

22 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

På høstens nettverkssamling vil presentere to spennende temaer; første hjelp og sikkerhet for barn på ulike arenaer. «Første hjelp-dugnaden, sammen redder vi liv» Bjørn Jamtli i  Helsedirektoratet vil gi en orientering og invitere til samarbeid «Hvorda...

21 nov

Temaseminar - Skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid.

21 sep

Safety Promotion in Action

Europeisk konferanse i Amsterdam. Frist for å sende abstract 15. mai 2017

20 sep

Seniormesse i Ski

Stands og forelesninger med nyttig informasjon. Risikorydding er på plass for å informere om sikkerhet i hjemmet.