Tidligere arrangementer

29 apr

Kaffeprat - Trygge lokalsamfunn

Kaffepraten er et uformelt digitalt møtested der du kan hente kunnskap og inspirasjon, bli kjent med lokale aktiviteter og tiltak og ta opp kontakten med kollegaer andre steder i landet.   To presentasjoner denne gangen: Merethe Husby Larsen, påtroppen...

22 apr

AVLYST Klok av skade 2021

ÅRSKONFERANSEN 2021 ER AVLYST  På årskonferansen vil vi ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker. Vi vil også høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å motivere til bedre...

08 apr

Kaffeprat om brannsikkerhet - taushetsplikt

Vi har satt ny dato for kaffeprat og tema denne gangen blir taushetsplikt. For å kanskje avklare noen vanlige misforståelser eller ulike tolkninger vil Anja Kristin og Ava fra Skafor starte med en kort innledning slik at vi alle har et felles...

08 mar

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Tema denne gang blir brannsikkerhet til innbyggere med utfordringer innen psykisk helse og rus. Hvordan jobber og samarbeider brannvesen med resten av kommunen? Hva trenger brannvesenet? Hva trenger helsesektor? Hvilke problemstillinger går igjen? Hann...

01 mar

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Våre kaffeprat-møter på Teams er en uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt. Denne gangen har vi satt opp to temaer: Trygge lokalsamfunn inviteres til å bidra med innlegg på en europeisk...

18 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

16 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

11 feb

Kaffeprat om økt brannsikkerhet

Tema denne gangen er digital opplæring til flykninger og asylsøkere om brannsikkerhet. Tips og råd til brannvesenet som skal gjennomføre opplæring. Rønnaug Holterman i Rogaland brann og redning IKS holder innlegg. Etterspørselen var stor så hun får 45...

11 feb

Møte i Drukningsforebyggende råd

Temaer denne gangen er bl. a. drukningsstatistikk, livrednignsstigen og en  ny bok om svømme- og livrednignsopplæring utendørs.  

09 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

08 feb

Masterdag på NMBU

Skafor deltar på masterdag for studenter som skal skrive masteroppgave om folkehhelsevitenskap på Norges- miljø- og biovitenskapelige universitet. For Skafor er det en måte å nå ut med informasjon til studenter og et ledd i vårt arbeid for å få nye...

28 jan

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Våre nasjonale pådrivere for økt samarbeid og økt brannsikkerhet ønsker velkommen til en uformell digital kaffeprat, en uformell møteplass hvor du kan stikke innom hvis du har tid og er nysgjerrig. Alle som er med jobber for å øke brannsikkerheten til...

07 des

Styremøte

Det holdes styremøte i Skafor mandag 7. desember kl 9.30 -13.00

26 nov

AVLYST Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

TEMASEMINAR OM SIKKERHET FOR ELDRE  ER AVLYST 2020 Med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes, og reaksjonsevnen reduseres. Man mister muskelstyrke og balansen blir dårligere. Dette er helt naturlige alderstegn og en del...

20 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Vi samler jevnlig våre samarbeidspartnere fra kommuner og fylker til nettverksmøte med  faglig påfyll, erfaringsutveksling og informasjonsutveksling. 

19 nov

AVLYST Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

TEMASEMINAR OM SKADEDATA ER AVLYST 2020 Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. På vårt årlige temaseminar møter du de som innhenter og analyserer skadedata, og de som bruker informasjon...

18 sep

Styremøte

Det holdes styremøte i Skafor 18. september kl 10.30 - 13.00 

17 mar

AVLYST-Brannvesenkonferansen

Brannvesenkonferansen er DSB sin årlige konferanse for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling.