Tidligere arrangementer

26 aug

Kaffeprat om lokale skadeforebyggende tiltak

Kaffepraten en uformell digital møtearena med faglig oppdatering for våre Trygge lokalsamfunn-kontakter. I hvert møte belyser vi et eller to temaer med korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål, kommentarer og diskusjo...

24 jun

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Kaffepraten en uformell møtearena med faglig oppdatering, spørsmål og diskusjon. Hvert møte vil ha en til to korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål og diskusjon. I den siste Kafferpraten før sommeren tar vi opp to...

27 mai

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Kaffepraten en uformell møtearena med faglig oppdatering, spørsmål og diskusjon. Hvert møte vil ha en til to korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål og diskusjon. Skredulykken i Gjerdrum berørte oss alle. Hva skjer n...

20 mai

Kaffeprat om brannsikkerhet - kartlegging

Velkommen til ny kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper! Tema denne gang blir kartlegging. Vi ser nærmere på hvordan ulike brannvesen jobber i praksis for å oppfylle kravet om at «kommunen skal kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en...

29 apr

Kaffeprat - Trygge lokalsamfunn

Kaffepraten er et uformelt digitalt møtested der du kan hente kunnskap og inspirasjon, bli kjent med lokale aktiviteter og tiltak og ta opp kontakten med kollegaer andre steder i landet.   To presentasjoner denne gangen: Merethe Husby Larsen, påtroppen...

22 apr

AVLYST Klok av skade 2021

ÅRSKONFERANSEN 2021 ER AVLYST  På årskonferansen vil vi ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker. Vi vil også høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å motivere til bedre...

08 apr

Kaffeprat om brannsikkerhet - taushetsplikt

Vi har satt ny dato for kaffeprat og tema denne gangen blir taushetsplikt. For å kanskje avklare noen vanlige misforståelser eller ulike tolkninger vil Anja Kristin og Ava fra Skafor starte med en kort innledning slik at vi alle har et felles...

08 mar

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Tema denne gang blir brannsikkerhet til innbyggere med utfordringer innen psykisk helse og rus. Hvordan jobber og samarbeider brannvesen med resten av kommunen? Hva trenger brannvesenet? Hva trenger helsesektor? Hvilke problemstillinger går igjen? Hann...

01 mar

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Våre kaffeprat-møter på Teams er en uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt. Denne gangen har vi satt opp to temaer: Trygge lokalsamfunn inviteres til å bidra med innlegg på en europeisk...

18 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

16 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

11 feb

Kaffeprat om økt brannsikkerhet

Tema denne gangen er digital opplæring til flykninger og asylsøkere om brannsikkerhet. Tips og råd til brannvesenet som skal gjennomføre opplæring. Rønnaug Holterman i Rogaland brann og redning IKS holder innlegg. Etterspørselen var stor så hun får 45...

11 feb

Møte i Drukningsforebyggende råd

Temaer denne gangen er bl. a. drukningsstatistikk, livredningsstigen og en ny bok om svømme- og livredningsopplæring utendørs.  

09 feb

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

En uformell arena for erfaringsutveksling og oppdatering om Trygge lokalsamfunnarbeidet lokalt og sentralt.  Vi har satt opp tre slike møter i februar. Meld deg på til den dag som passer best for deg. Påmelding på mail til post@skafor.org. 

08 feb

Masterdag på NMBU

Skafor deltar på masterdag for studenter som skal skrive masteroppgave om folkehelsevitenskap på Norges- miljø- og biovitenskapelige universitet. For Skafor er det en måte å nå ut med informasjon til studenter og et ledd i vårt arbeid for å få nye...

28 jan

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Våre nasjonale pådrivere for økt samarbeid og økt brannsikkerhet ønsker velkommen til en uformell digital kaffeprat, en uformell møteplass hvor du kan stikke innom hvis du har tid og er nysgjerrig. Alle som er med jobber for å øke brannsikkerheten til...

07 des

Styremøte

Det holdes styremøte i Skafor mandag 7. desember kl 9.30 -13.00

26 nov

AVLYST Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

TEMASEMINAR OM SIKKERHET FOR ELDRE  ER AVLYST 2020 Med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes, og reaksjonsevnen reduseres. Man mister muskelstyrke og balansen blir dårligere. Dette er helt naturlige alderstegn og en del...

20 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Vi samler jevnlig våre samarbeidspartnere fra kommuner og fylker til nettverksmøte med  faglig påfyll, erfaringsutveksling og informasjonsutveksling.