Tidligere arrangementer

20 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Vi samler jevnlig våre samarbeidspartnere fra kommuner og fylker til nettverksmøte med  faglig påfyll, erfaringsutveksling og informasjonsutveksling. 

19 nov

AVLYST Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

TEMASEMINAR OM SKADEDATA ER AVLYST 2020 Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. På vårt årlige temaseminar møter du de som innhenter og analyserer skadedata, og de som bruker informasjon...

18 sep

Styremøte

Det holdes styremøte i Skafor 18. september kl 10.30 - 13.00 

17 mar

AVLYST-Brannvesenkonferansen

Brannvesenkonferansen er DSB sin årlige konferanse for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling.

28 nov

Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet. Samarbeid er nøkkelen til suksess. På årets seminar vil vi presentere...

22 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nettverksmøtene for Trygge lokalsamfunn er et møtested for kommuner og fylker som vil arbeide med sikkerhet i hverdagen og forebygging av skader og ulykker. Informasjons- og erfaringsutveksling, faglig påfyll og nyttige diskusjoner..Nettverksmøtene er...

21 nov

Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra...

05 apr

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nettverksmøtene er et møtested for kommuner og fylker som vil arbeide spesielt med sikkerhet i hverdagen og forebygging av skader og ulykker. Informasjons- og erfaringsutveksling, faglig påfyll og nyttige diskusjoner. På vårens nettverksmøte skal vi so...

04 apr

Årsmøte og konferanse

På årskonferansen deler anerkjente fagpersoner kunnskap og erfaring om aktuelle temaer, og peker på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Konferansen er et møtested på tvers av fag- og profesjonsgrenser. Årets program tar opp fire temaer. Brigitt...

30 mar

Søknadsfrist for masterstipend

Masterstudenter får en gylden mulighet til å motta økonomisk støtte og fordype seg i et tema som er svært samfunnsnyttig – nemlig forebygging av skader og ulykker. To stipend à 10 000 kroner deles ut til studenter som kan bidra til kunnskapsutvikling...

29 nov

Temaseminar; Velferd, aldring og livskvalitet

I seminarserien” Velferd, aldring og livskvalitet” vil vi i år belyse hvordan samfunnet kan bli mer aldersvennlig, hvordan vi kan redusere ensomhet og hvordan vi kan tilrettelegge for å møte eldre med demens. Dagen er lagt opp med fire interessante...

22 nov

Temaseminar; Innhenting og bruk av skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra...

07 nov

Inspirasjonsmesse i bydel Alna

Messe for godt voksne som ønsker inspirasjon til å få mest mulig ut av hverdagen. Skafor / Risikorydding stiller med stand og deler nyttig informasjon om bl.a. trygg bolig.

05 nov

WHO World Conference; Safety 2018

The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Advancing Injury and Violence Prevention towards SDGs (Sustainable Development Goals)

03 okt

Safe Communities Europe Conference

The 6th Regional European Safe Community Conference: "Achieving sustainable development goals - towards violence free community" Call for abstracts: 15 January Deadline for abstract submission 31 May 2018 http://escon2018.skopje.iph.mk/ http://escon201...