Tryggere nærmiljø med Trygghetsvandring

Et trivelig nabolag kommer ikke alltid av seg selv, noen ganger må det litt arbeid til for å skape et nærmiljø som føles trygt. Å gjennomføre trygghetsvandringer er en måte å skape det nabolaget du selv ønsker, samtidig som du forebygger skader og ulykker. 

Trygghetsvandring med barn. Foto.

Over en halv million nordmenn skader seg hvert år, men mange av disse ulykkene er unødvendige og kunne enkelt vært unngått. De fleste av skadene skjer i hjemmene våre eller i nærområdet vårt. Vi har alle et ansvar om å skape et nærmiljø vi selv ønsker å leve i. Det finnes mange måter å skape et trygt nærmiljø på, et av verktøyene har Risikorydding utarbeidet; Trygghetvandring. Dette er en vandring som kan gjennomføres av en gruppe mennesker eller individuelt.

Hele artikkelen som PDF.