Tjøme kommunes trygghetsvandring i Øyene avis

Øyene var med på en trygghetsvandring på Bekkevika i regi av Skadeforebyggende forum, Langvika Vel og Tjøme kommune.

Trygghetsvandring i Tjøme

- Vi er her på bakgrunn av et prosjekt vi har i kommunen kalt «Prosjekt nærmiljø». Vi har hatt spørreundersøkelse blant innbyggerne om deres nærmiljøer. Flere av svarene har vært anonyme, men de har skrevet hvilke steder de mener man bør ha en trygghetsvandring, forteller Olsen som er folkehelsekoordinator i kommunen. Vi går sammen med velforeningene om å gjøre nærmiljøet tryggere.

Hele artikkelen som PDF.

Foto og tekst av: Ingrid Ciakudia