"Trygge lokalsamfunn for bedre livskvalitet og folkehelse" i Utposten

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell for systematisk og langsiktig arbeid som involverer hele kommunen i skade – og ulykkesforebygging. Metoden bygger på livsløpsperspektiv, tverrsektoriell tilnærming, og langsiktig, systematisk arbeid. 

Elever hører på rektor prate

Trygge Lokalsamfunn fungerer som et veiledningskonsept og verktøy for å forenkle, systematisere og effektivisere arbeidet med ulykkesforebygging innad i kommunene. Metoden er anbefalt i Folkehelsemeldingen, den er tilpasset norsk virkelighet, og den gir kommuner oppskriften til å styrke forebyggingen, trinn for trinn. 

Hele artikkelen på PDF.