Skafors styreleder med kronikk i RS Magasinet.

Astrid Rutherford er styreleder i Skafor og kommunelege i Rakkestad. I sin kronikk i RS Magasinet etterlyser hun økt satsning på kunnskap og skadedata.

Utsnitt av kronikk i RS Magasinet

Skadeforebyggende forum har i over 30 år fungert som et forum og møtested for aktører som er opptatt av å forebygge skader og ulykker. Vårt hovedoppdrag er å spre informasjon, motivere til innsats og etablere møtesteder på tvers av tradisjonelle skillelinjer. På våre møter og seminarer møtes frivillige organisasjoner, myndigheter og næringslivsrepresentanter. Vi opplever stadig at de ulike sektorene har mye å lære av hverandre.

Les resten av kronikken som PDF-fil.