Fornuftig frykt for fredag 13.

I dag må over 1600 av oss få legetilsyn på grunn av en skade etter ulykke. Ulykkesskader er en omfattende – og alt for lite påaktet – helseutfordring: Ofte alvorlig for dem som rammes, og svært kostbart for samfunnet.

Når så mange må til legevakten i dag, er det ikke fordi det er fredag den trettende. Det er fordi helsetjenesten hvert år må ta imot rundt 600 000 personskader som følge av ulykker; altså vel 1600 hver dag i gjennomsnitt. 300 000 må hvert år få behandling på sykehus.

Les hele kronikken fra Stavanger Aftenblad, fredag 13. april 2018.