VG: I verdenstoppen på hoftebrudd

I forbindelse med eldredagen 1. oktober kunne eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen fortelle mer om at regjeringen starter arbeidet med en nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet. Her er også Skadeforebyggende forum nevnt som en viktig samarbeidspartner og nettverksbygger for å bl.a. sette i gang tiltak fra stortingsmeldingen "Leve hele livet".  

Utklipp av en avisside i VG. Omhandler eldre og hoftebrudd.

Det er årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. En av fire dør innen et år. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. 

- Når man får servert sånne tall, tenker man at nok er nok. Derfor har vi sett på hva vi kan gjøre på dette området og hvordan vi kan få ned dette antallet i hele landet. God livskvalitet er helt nødvendig for eldre mennesker. Denne typen brudd påvirker livskvaliteten kraftig, og har alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker, sier Åse Michaelsen.

Samarbeid med Skadeforebyggende forum

- Vi vil arbeide systematisk og langsiktig med å tilrettelegge for tilpasning av bolig, blant annet se på dørterskler, bedre innredning på badet, lyssetting, riktig legemiddelbruk og sunn aldring. Vi kommer til å tallfeste mål for reduksjon, og vil også vise frem tall for hoftebrudd for hver enkelt kommune. Skadeforebyggende forum skal sammen med kommunene se på tiltak for å redusere fall, sier Åse Michaelsen.

- Vi er veldig glade for at regjeringen nå setter hoftebrudd på agendaen. Her trengs det innsats på flere nivåer, og vi må være gode til å ta tak og forebygge før de eldre blir svakere, og før de har sitt første fall. En nullvisjon er et ambisiøst mål, men om man har noe å strekke seg etter har vi tro på at utviklingen vil gå den rette veien, sier daglig leder Eva Jakobson Vaagland i Skadeforebyggende forum.

Artikkelen sto på trykk i papirutgaven av VG 4. oktober 2018.