"Dugnad mot ulykker" i Sykepleien

Personskader som følger av ulykker er et folkehelseproblem. Hvert år må 550 000 nordmenn ha behandling som følge av en skade etter en ulykke, og 120 000 av disse er barn. Sykepleien har trykket Skafors innspill på dette temaet.

Barn leker på lekeplassen

Rundt 7500 barn i alderen 0–15 år legges hvert år inn på sykehus pga. personskader. De som er mest utsatt er barn i alderen 1–3 år – og de over ni år. Vi har ingen liv og miste, så med kampanjen Risikorydding tar vi oksen ved hornene og gjør noe med det: Ved å informere om potensielle farer kan nordmenn unngå skader i og rundt boligen, samt andre steder slik at liv og helse kan spares.

– Barn skal kunne få leve i trygge omgivelser, men skal ikke overbeskyttes. Mestring er en vesentlig del av oppveksten - og av forebyggingen, sier Eva J. Vaagland. Hun forteller videre at barn selvfølgelig skal hoppe på trampoliner, men det er viktig at det blir satt regler for bruk slik at alvorlige ulykker unngås.

Hele artikkelen på PDF.