Bærum blir Trygt lokalsamfunn

I anledning at Bærum kommune ble sertifisert som Trygt lokalsamfunn, skrev kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen et innspill i Budstikka. Der delte han hvorfor forebygging av skader og ulykker er viktig, hva kommunen gjør og hvorfor de har valgt å bli et "Trygt lokalsamfunn".

Logo til lokalavisen i Bærum kommune som heter Budstikka.

Vi ønsker å sette vår klokskap i system og har søkt om å bli sertifisert som «Trygt lokalsamfunn» av den nasjonale organisasjonen Skadeforebyggende Forum. Trygt lokalsamfunn er en måte å jobbe på som i større grad skal forebygge ulykker og forhindre skader blant alle aldersgrupper i befolkningen. En systematisk og helhetlig satsing på å redusere eller eliminere de viktigste skadeårsakene er ikke i konflikt med målet om økt aktivitet og livsutfoldelse i alle aldre.

 

Les hele artikkelen som PDF.