Skafor i media

Folkehelsekonferansen: Invester i forebygging

Under Folkehelsekonferansen 2018 ble det delt ut en gratis avis der en av artiklene omhandlet Skadeforebyggende forum og vårt arbeid. Avisen ble også sendt ut som innstikk med Dagens Næringsliv og sendt til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Utsnitt fra en avisartikkel om Skafor.

VG: I verdenstoppen på hoftebrudd

I forbindelse med eldredagen 1. oktober kunne eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen fortelle mer om at regjeringen starter arbeidet med en nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet. Her er også Skadeforebyggende forum nevnt som en viktig...

Utklipp av en avisside i VG. Omhandler eldre og hoftebrudd.

Bærum blir Trygt lokalsamfunn

I anledning at Bærum kommune ble sertifisert som Trygt lokalsamfunn, skrev kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen et innspill i Budstikka. Der delte han hvorfor forebygging av skader og ulykker er viktig, hva kommunen gjør og hvorfor de har valgt å bli et...

Logo til lokalavisen i Bærum kommune som heter Budstikka.

Folkehelseuka i Harstad

Harstad kommune er et aktivt "Trygt lokalsamfunn" og arrangerer blant annet en årlig folkehelseuke, der forebygging av skader og ulykker er et av temaene. I år arrangerte de bl.a. pop-upleiligheten "Den trygge boligen" etter modell fra Skadeforebyggende for...

Utsnitt av nettavisen til Harstad Tidende.

Drukning er en stille ulykke

NRK har satt fokus på drukning, både på nett og på radio. Daglig leder i Skafor, Eva Vaagland, kan fortelle at drukning ofte arter seg som en stille hendelse.

Barn under vann