Velferdsteknologi

Tegnet illustrasjon kvinne i dusj

Velferdsteknologi er et bredt begrep og omfatter produkter, løsninger og tjenester som på ulike måter bidrar til å skape en tryggere hverdag. Bruk av velferdsteknologi kan bidra til økt sikkerhet – og gjøre det praktisk mulig for flere å bli boende lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Hvordan kan vi sørge for at flere eldre kan bo hjemme lengst mulig, samtidig som de opplever frihet, trygghet og mestring? Bruk av frihets- og velferdsteknologi kan være en del av svaret.

Nyttige hjelpemidler gir en enklere hverdag

Eksempler på velferdsteknologi kan være alt fra briller til robotstøvsugere til trygghetsalarm og medisindispensere. Det foregår mye satsning og utvikling på området både nasjonalt og internasjonalt, og nye og innovative løsninger dukker stadig vekk opp. Felles for alle produktene er at de skal være nyttige hjelpemidler som sikrer bedre mestring og/eller evne til egenomsorg.

Viktig med visningssteder

Om man er nysgjerrig på hvilke løsninger som finnes, har flere kommuner etablert visningssteder der man kan bli kjent med teknologier og løsninger som bidrar til at man klarer seg best mulig i hverdagen.

Et eksempel er Atri-X. Dett er Bærum kommunes visningsarena for frihets- og velferdsteknologi. Et annet er Almas Hus i Oslo, en simuleringsleilighet for velferdsteknologi som er rettet mot mennesker med demens og kognitiv svikt. På disse stedene kan eldre og deres familier kan komme og teste ut ulike typer hjelpemidler og teknologi.

Send oss gjerne informasjon om ditt lokale visningssenter slik at vi kan lage en oppdatert liste over steder der man kan finne mer informasjon. Du når oss på post@skafor.org 

 

 

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt.