Vaktmestertjeneste

Ordsky ulike navn på vaktmestertjenester

Ulike former for ‘vaktmestertjenester’ kan gjøre det mulig å bo lengre i egen bolig. Hjelp til å måke snø, sette opp støttehåndtak, bære inn hagemøbler, osv. kan være helt avgjørende. Vi har kartlagt ulike måter å organisere denne type arbeid på.

 

Siden er under utarbeidelse. Mer info kommer. 

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt.