Trygghetsvandring

Tegnet illustrasjon - hus i en by

Nærmiljøet er verdifullt, og vi ønsker at områdene vi bor og ferdes i skal være trygge. Trygghetsvandring er en metode for å utløse lokale krefter og samle kloke tanker om konkrete tiltak – som vil gjøre nærmiljøet enda mer trygt, trivelig og tilgjengelig – for alle, i tråd med målsettingen for et aldersvennlig Norge. 

Risikoforhold i nærmiljøet oppdages best av de som kjenner området; de som bor og ferdes der. For å forebygge ulykker må farene først identifiseres: De må oppdages og kartlegges – gjerne med felles innsats. Hvordan er framkommeligheten? Hvilke farer finnes – og bør utbedres? Hvordan kartlegge og varsle om risikoforhold?

Trygghetsvandringer kan gjennomføres av privatpersoner, organisasjoner, bedrifter eller myndigheter. Hvem som helst kan ta i bruk verktøyene – og vandre! Metoden er enkel, med fire trinn: Planlegging og vandring, diskusjon og oppfølging. Det siste kan enten skje ved selv å utbedre enklere forhold, eller rapportere til kommunen eller andre ansvarlige.

Les mer ved å klikke på denne lenken. 
Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt.