Sikkerhetssjekk

Kaffepanne på komfyren - tegnet illustrasjon

Ved å avdekke risiko tidlig kan man forebygge ulykker før de skjer. Skafor har samlet enkle tiltak i en sjekkliste som kan være et godt utgangspunkt for en gjennomgang av sikkerheten i boligen.

Vi har laget en enkel sjekkliste som kan være et godt utgangspunkt for en sikkerhetssjekk i boligen. ‘Sikkerhetssjekken’ viser hvordan hver og en – med enkle midler – kan gjøre de små, men kanskje livsviktige forbedringene i hjemmet.

Gjennom å være mer oppmerksom på farene der de kan oppstå er det lettere å redusere risikoen for fall, brann og andre ulykker, både innendørs og utendørs. Vi oppfordrer alle til å ta en sikkerhetssjekk av hjemmet med jevne mellomrom.

Kom i gang med sikkerhetssjekken ved å laste ned Sikkerhetssjekken

Du kan finne mer informasjon og sjekklister på Risikorydding.no.Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt.