Sikkerhetskort

Bilde av sikkerhetskort

Vi har laget et sett med "sikkerhetskort" som blir brukt ved hjemmebesøk over hele landet. Serien består av fire kort: Trygg hjemme, Brann, Fallulykker og Medisiner. Med fakta og råd fungerer de som en liten kunnskapsbank, og kan være en måte å starte en samtale om sikkerhet i hverdagen.

De fleste ulykker skjer hjemme i egen bolig eller i nærmiljøet. Mange kan unngås, og enkle tiltak kan bidra til en tryggere hverdag. Med enkel kunnskap håper vi å kunne bidra til at flere blir bevisste på betydningen av forebygging. For mange kan det være vanskelig å snakke om sikkerhet med eldre, og disse kortene kan være en god inngangsportal til å få samtalen i gang. 

Last ned kortene her: 

Trygg-hjemme
Brann
Fallulykker
Medisiner

De kan også bestilles gratis og ferdig trykket ved å sende en e-post til post@skafor.org

Vi sender ikke ut kort til enkeltpersoner, men gjerne til kommuner, organisasjoner, frivillighetssentraler, bibliotek og andre som kan hjelpe oss å spre informasjonen. 

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt.