Demonstrasjonsbolig

Tegnet illustrasjon. Dame i stol.

"Den trygge boligen" er en demonstrasjonsbolig som viser gode løsninger for en tryggere hverdag. Ideen ble først utviklet av Skafor i samarbeid med Alna bydel i Oslo, men er nå gjennomført mange steder i landet. I Harstad ble den trygge boligen en velbesøkt suksess. Se hvordan de fikk det til

«Den trygge boligen» er en pop-up leilighet som rom for rom demonstrerer enkle måter å gjøre hjemmet tryggere. «Leiligheten» er et lokale møblert som et hjem, med nyttig informasjon, veiledning og gode tips. De besøkende får se eksempler på brann- og fallfarer, og presenteres smarte måter å forebygge på. Ideen ble først utviklet av Skafor i samarbeid med Alna bydel i Oslo, men er nå gjennomført mange steder i landet. Demonstrasjonsboligen arrangeres av ansatte i kommunen.

De fleste ulykker skjer i hjemmet og risikoen øker med alderen. Fall er den viktigste skadeårsaken: 

                • Ti prosent av de over 65 år pådrar seg en skade i løpet av et år

                • Av disse skyldes minst 80 prosent fall

                • 60 prosent av fallskadene i bolig og boligområder rammer folk over 80 år


Det er nyttig å vise at en bolig ikke trenger å være full av hjelpemidler for å være tryggere. Det er ofte de enkle grepene som er de mest effektfulle. I vårt informasjonsark  kan du lese mer om hvordan din kommune kan arrangere en demonstrasjonsbolig. 

Da «Den trygge boligen» ble gjennomført i Harstad, var den godt besøkt og ble en stor suksess. En kort film viser hvordan de fikk det til. 


Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt. 

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...