Forebygging

Sikkerhetssjekk

Ved å avdekke risiko tidlig kan man forebygge ulykker før de skjer. Skafor har samlet enkle tiltak i en sjekkliste som kan være et godt utgangspunkt for en gjennomgang av sikkerheten i boligen.

Kaffepanne på komfyren - tegnet illustrasjon

Sikkerhetskort

Vi har laget et sett med "sikkerhetskort" som blir brukt ved hjemmebesøk over hele landet. Serien består av fire kort: Trygg hjemme, Brann, Fallulykker og Medisiner. Med fakta og råd fungerer de som en liten kunnskapsbank, og kan være en måte å starte en...

Bilde av sikkerhetskort

Tryggsekk

"Tryggsekken" er en ryggsekk fylt med produkter for en tryggere hverdag. Sekken kan tas med til møter på eldresenter, i seniorklubber, etc. for å vise hvordan enkle hjelpemidler kan bidra til en tryggere hverdag.

Sekk  med sikkerhetsutstyr

Fysisk aktivitet

Vi vet at fysisk aktivitet – spesielt styrke og balanseøvelser – forebygger fallskader. Det finnes mange ulike måter å trene på. Vi har valgt å peke på to aktuelle program: «Sterk og stødig» som har treningsgrupper over hele landet og Helsedirektoratets...

Tegnet bilde, dame som trener

Brannsikkerhet

Vi har egne rådgivere som jobber med brannforebygging, og som oppmuntrer til tverrsektorielt samarbeid i og mellom kommuner og etater. Økt samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike kommunale tjenesteytere er viktige forutsetninger for systematisk...

Tegnet illustrasjon, bygård i brann

Demonstrasjonsbolig

"Den trygge boligen" er en demonstrasjonsbolig som viser gode løsninger for en tryggere hverdag. Ideen ble først utviklet av Skafor i samarbeid med Alna bydel i Oslo, men er nå gjennomført mange steder i landet. I Harstad ble den trygge boligen en velbesøkt...

Tegnet illustrasjon. Dame i stol.

Vaktmestertjeneste

Ulike former for ‘vaktmestertjenester’ kan gjøre det mulig å bo lengre i egen bolig. Hjelp til å måke snø, sette opp støttehåndtak, bære inn hagemøbler, osv. kan være helt avgjørende. Vi har kartlagt ulike måter å organisere denne type arbeid på.  

Ordsky ulike navn på vaktmestertjenester

Trygghetsvandring

Nærmiljøet er verdifullt, og vi ønsker at områdene vi bor og ferdes i skal være trygge. Trygghetsvandring er en metode for å utløse lokale krefter og samle kloke tanker om konkrete tiltak – som vil gjøre nærmiljøet enda mer trygt, trivelig og tilgjengelig –...

Tegnet illustrasjon - hus i en by

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et bredt begrep og omfatter produkter, løsninger og tjenester som på ulike måter bidrar til å skape en tryggere hverdag. Bruk av velferdsteknologi kan bidra til økt sikkerhet – og gjøre det praktisk mulig for flere å bli boende lengre i...

Tegnet illustrasjon kvinne i dusj

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake livskvaliteten de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen og...