Forebygging- siden er under utarbeidelse

Sikkerhetssjekk

Vi har laget en enkel sjekkliste som kan være et godt utgangspunkt for en sikkerhetssjekk i boligen. ‘Sikkerhetssjekken’ viser hvordan hver og en – med enkle midler – kan gjøre de små, men kanskje livsavgjørende forbedringene i hjemmet.

Sikkerhetskort

Vi har lagd et sett med Sikkerhetskort – med kunnskap for en tryggere hverdag –som blir brukt ved hjemmebesøk. Serien består av fire kort: Trygg hjemme; Brann; Fallulykker; Medisiner. Med fakta og råd fungerer de som en liten kunnskapsbank, og kan være en...

Bilde av sikkerhetskort

Tryggsekk

"Tryggsekken" er en ryggsekk fylt med produkter for en tryggere hverdag. Sekken kan tas med til møter på eldresenter, i seniorklubber, etc.  for å vise hvordan enkle hjelpemidler kan bidra til en tryggere hverdag.

Sekk  med sikkerhetsutstyr

Fysisk aktivitet

Vi vet at fysisk aktivitet – spesielt styrke og balanseøvelser – forebygger fallskader. Det finnes mange ulike måter å trene. Vi har valgt å peke på to aktuelle program «»Sterk og stødig» som har treningsgrupper over hele landet og Helsedirektoratets E-læri...

Tegnet bilde, dame som trener

Brannsikkerhet

Vi har egne rådgivere som jobber med brannforebygging, og som oppmuntrer til tverrsektorielt samarbeid i og mellom kommuner og etater. Behov og muligheter er beskrevet i en brosjyre om samarbeid.

Tegnet illustrasjon, bygård i brann

Demonstrasjonsbolig

"Den trygge boligen" er en demonstrasjonsbolig som viser gode løsninger for en tryggere hverdag. Ideen ble først utviklet av Skafor i samarbeid med Alna bydel i Oslo, men er nå gjennomført mange steder i landet. I Harstad ble den trygge boligen en velbesøkt...

Tegnet illustrasjon. Dame i stol.

Vaktmestertjeneste

Ulike former for ‘vaktmestertjenester’ kan gjøre det mulig å bo lengre i egen bolig. Hjelp til å måke snø, sette opp støttehåndtak, bære inn hagemøbler, osv. kan være helt avgjørende. Vi har kartlagt ulike måter å organisere denne type arbeid på.  

Ordsky ulike navn på vaktmestertjenester

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...