Publisert:

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen og kostnadskrevende for samfunnet.  

 

 

Hoftebrudd kan forebygges. Styrke- og balanseøvelser og en sikkerhetssjekk i hjemmet er en god start. Screening av de som tidligere har hatt brudd og oppfølgning av osteoporose gir viktig informasjon om hvem som er i risikogruppen. 

Bruk vår Fallbarometer og se hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune - og hva det koster samfunnet, og kommunen.

Fallbarometeren vil bli lagt ut i løpet av november.