Fakta

Logo prosjektet Seniorsikker- et rødt hjerte med et hus i

Levealderen i Norge øker. Dagens 70-åringer kan, statistisk sett, forvente å leve i 16 år til. De fleste vil ha god helse og de vil ønske å bo i egen bolig så lenge som mulig. 

Med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes,  reaksjonsevnen reduseres, muskelstyrken og balansen blir dårligere. Noen utvikler osteoporose. Dette er naturlige alderstegn, og en del av forklaringen på at eldre oftere rammes av skader og ulykker. 

Mange eldre bruker medisiner. Noen av disse kan gjøre en svimmel og øke risikoen for fall. Alkohol i kombinasjon med medisiner øker risikoen ytterligere. Fallskader er spesielt vanlige. Statistikken viser at hver tredje person over 65 år, og hver annen over 80, opplever minst et fall hvert år. Risikoen ved brann øker også. Over en tredel av de som omkommer i brann er over 70 år. 

Trygg. Hjemme. Lenge.

Samfunnsutviklingen viser at det blir flere seniorer. I 2030 vil det for første gang bli flere eldre enn barn og unge i Norge. Kunnskap om aldersutvikling, aldring og forebygging blir viktigere.

Med Seniorsikker vil vi øke oppmerksomheten om en folkehelseutfordring som berører et stort antall enkeltpersoner så vel som hele samfunnet vårt; tryggheten til hjemmeboende eldre.

Tall-om-antall-skadde.jpg

Utfordringer og muligheter

I heftet Seniorsikker- Trygge seniorer i egen bolig gir vi et bilde av samfunnsutviklingen, skadebildet, politikkutviklingen og hva man kan gjøre for å sikre at de eldste innbyggernes boliger blir tryggere. Vi peker på forebyggingstiltak og presenterer forslag til lokale samarbeidsprosjekter. Vi løfter også noen sentrale spørsmål til kommunen: 

Har din kommune:

  • Vurdert politiske, faglige og økonomiske følger av en framtidig eldre befolkning?
  • Oversikt over ulykkesrisiko hos hjemmeboende eldre - slik folkehelseloven pålegger?
  • Behandlet seniorsikkerhet politisk og fulgt opp regjeringens målsetting?
  • Tatt grep for å for å sikre at de eldste innbyggernes boliger blir tryggere? 
  • Hentet inspirasjon utenfra og delt egne erfaringer med andre aktører?
  • Tatt skadeforebygging inn i sine kunnskapsoversikter og planer, i tråd med lovverket?
  • Samordnet forebyggingstiltak mellom helsesektoren og brannvesenet?
  • Tatt i bruk noen av Skafors mange verktøy for forebygging?

 

Disse og andre spørsmål kan Seniorsikker hjelpe kommunen med. 

Les heftet, gå igjennom spørsmålene, sjekk tallene for kommunen din i vårt Fallbarometer, ta i bruk noen av ideene til lokale tiltak og dere er i gang. Forebygging tar mange former. Mange kan bidra i arbeidet.

Nyttig samarbeid

Som medlem i Skadeforebyggende forum får din kommune / organisasjon tilgang til kunnskap, møteplasser, nettverk, modeller og verktøy som vil bidra til å styrke og utvikle arbeidet for en tryggere hverdag. Dere blir med i et engasjert interessefellesskap og bidrar til å styrke Skafors påvirkningskraft.

 

 

 

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt. 

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.