Ressurser og erfaringsdeling

Illustrasjon som viser puslespillbiter

Mange kommuner har gode samarbeid mellom ulike tjenesteområder. Erfaringsutveksling bidrar til økt kunnskap, motivasjon og effektivitet.

Kommunene i Norge er forskjellige og har ulike forutsetninger. Derfor er det vanskelig å fastsette én bestemt modell eller foreslå én spesifikk løsning som kan passe alle kommuner. Men det går an å gi forslag til måter å løse utfordringene på, og ikke minst dele erfaringer etter forsøk på fungerende samarbeid og rutiner.

Ved å ta kontakt med nasjonale pådrivere kan erfaringene brukes som hjelpemidler ved etablering av systematisk brannsikkerhetsarbeid i andre kommuner. 

E-læringskurs

Om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Brosjyre: Samarbeid om brann

Kort om prosjektet, hvorfor samarbeid er viktig og hvordan man kan gå frem for å starte samarbeidsprosessen.