Styre og valgkomité

Styret består av leder, nestleder og fire øvrige medlemmer, samt tre varamedlemmer. Disse skal samlet representere ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet.

Styret møtes jevnlig, minst fire ganger per år. Styrets oppgaver og ansvar er nedfelt i vedtektene. Samtlige styre- og varamedlemmer velges for en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg; halvparten av styret er på valg hvert år. Styret velges av årsmøtet i april hvert år. I tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finans Norge om finansiell støtte til Skadeforebyggende forum kan Helsedirektoratet møte i styret som observatør.

Styrets medlemmer 2019-2020 

STYRELEDER
Kommunelege Astrid Rutherford, Rakkestad kommune 

STYREMEDLEMMER:
Rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune
Leder hovedutvalg samferdsel og areal, Hans Hilding Hønsvall, Vestfold fylkeskommune 
Seniorrådgiver og myndighetskontakt Miriam Kvanvik, Trygg Trafikk 
Avdelingsleder, avdeling folkehelse Elin Storsletten, Harstad kommune
Direktør Rolf Søtorp, Norsk Brannvernforening

VARAMEDLEMMER:

Fagsjef Geir Grønsholt, KLP forsikring
Forskningsleder Ross Phillips, TØI
Leder forebyggende avdeling, Kristin Wiig Sandnes, Redningsselskapet 


Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av tre medlemmer: 

Helsesøster, tidligere styremedlem,  Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune (leder)
Fagdirektør Hildegunn Bjerke, Finans Norge 
Plan og utredningssjef Tori Grytli, Trygg Trafikk