Styret og valgkomité

Styret består av leder, nestleder og fire øvrige medlemmer, samt tre varamedlemmer. Disse skal samlet representere ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet.

Styret velges av årsmøtet i april. Samtlige styre- og varamedlemmer velges for en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg; halvparten av styret er på valg hvert år.Styret møtes jevnlig, minst fire ganger per år. Styrets oppgaver og ansvar er nedfelt i vedtektene. I tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finans Norge om budsjettilskudd til Skadeforebyggende forum, kan Helsedirektoratet møte i styret som observatør.

Styrets medlemmer 2022-2023 

STYRELEDER:

Kommunelege Astrid Rutherford, Rakkestad kommune 

STYREMEDLEMMER:

Avdelingsleder, avdeling folkehelse Elin Storsletten, Harstad kommune
Tidl. leder hovedutvalg samferdsel og areal, Hans Hilding Hønsvall, Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Folkehelsekoordinator Merete Larsen Husby, Bærum kommune
Seniorrådgiver og myndighetskontakt Miriam Kvanvik, Trygg Trafikk 
Direktør Rolf Søtorp, Norsk Brannvernforening

VARAMEDLEMMER:

Seksjonsleder og skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen, Fremtind forsikring 
Forsker Vibeke Milch, TØI
Direktør frivillighet og regioner, Kim Bertheussen, Redningsselskapet 


Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av tre medlemmer: 

Helsesøster, tidligere styremedlem, Solveig Rostøl Bakken
Fagdirektør Hildegunn Bjerke, Finans Norge 
Plan og utredningssjef Tori Grytli, Trygg Trafikk 

 

MÅL-OG-TILTAKSPLAN-2022-2023.pdf