Skafor i media

Sikre deg en trygg jul

Når dagene blir kortere bruker vi mer tid innendørs. Levende lys, knitring i peisen og duften av nybakt brød. Slik vil vi ha det. Da er det lett å glemme at dette er høysesong for brann. Noen enkle regler vil gjøre kosen tryggere.  

Bilde av avisartikkel

Intet sentralt skaderegister

Skafor arrangerte Skadedataseminar og der var også bladet Brann & Sikkerhet tilstede. Artikkelen ble en god oppsummering av dagen og pekte på flere viktige temaer. Det som ble trukket frem var at Skadeforebyggende forum vil ha bedre systematikk og bedre...

Utsnitt av en artikkel som har stått på trykk i fagbladet Brann & Sikkerhet.

Vandrer for et tryggere nærmiljø

Et trivelig nabolag kommer ikke alltid av seg selv. Det vet også helsesøstrene. I utgave nr. 3 i 2017 trykket derfor fagbladet Tidsskrift for Helsesøstre en artikkel om metoden "Trygghetsvandring".

Utklipp av en artikkel.

Barnesikring i hjemmet kan være en billig forsikring

Store møbler som faller over små barn kan dessverre påføre store skader. Heldigvis skjer ikke dette ofte i Norge. KK har skrevet en sak om barnesikring og intervjuet vår daglige leder Eva Vaagland om hvordan det står til i Norge på dette feltet.

Utsnitt av en artikkel på nettsiden til magasinet KK.

Trygghetsvandring i "Leve Med"

LEVE MED er medlemsbladet til Personskadeforbundet. I blad nr. 7 i 2017 trykket de en tosiders artikkel om Trygghetsvandring.

Utsnitt av en artikkel fra bladet Leve Med. Man ser et foto hvor to personer går på en gangvei med ryggen til oss.