Skafor i media

Senk promillegrensen til sjøs - kronikk i VG

Skadeforebyggende forum og Actis har lenge samarbeidet om rusforebyggende arbeid. Nå har de daglige lederne i de to foreningene skrevet en kronikk sammen der de etterspør lavere promillegrense til sjøs.

Utsnitt av en avisside i VG

Risikorydding i LEVE MED

Når vi vet at over 550 000 mennesker må ha behandling for skader hvert år er det naturlig at medlemsbladet til Personskadeforbundet skriver om vår kampanje Risikorydding.

Barn ute ved kaia

"Rydd godt - forebygg ulykker" i Hus og Bolig

Det er en klisjé at de fleste ulykker skjer i hjemmet – men den er ikke desto mindre sann. Har du tenkt over at en opprydning i medisinskapet, ved husets rømningsveier og i hagen kan være viktig for liv og helse?

Medisinskap