Skafor i media

Ingen skal drukne i Norge

Skafor er medlem i paraplyorganisasjonen Flyte, og sitter i styret deres. Sammen med Siv Jensen, daglig leder i Flyte, og resten av styret har vi skrevet en kronikk som krever en nullvisjon for drukningsulykker og en nasjonal handlingsplan for drukningsfore...

Faksimile fra NRK. Viser Siv Jensen som sitter på en brygge. Man ser en bpt og sjø i bakgrunnen. Over er kronikkens overskrift og ingress. Under er kronikkens brødtekst. Foto.

Kronikk om alkoholbruk blant eldre og fallskader

Sammen med alkovettorganisasjonen Av-og-til har Skafor skrevet en kronikk om hvor viktig det er at eldre blir klar over at risikoene ved å innta alkohol øker med alderen, og at fall er en av de konsekvensene som rammer hardest. 

Faksimilie fra Dagasvisen 26. september 2022. Kronikken som heter I verste fall er publisert der. Foto.

Ulykkesdagen fredag 13. mai

I tiden før og på selve ulykkesdagen fredag 13. mai fikk vi flere medieklipp. I år fokuserte vi på at "katten har ni liv - det har ikke du", altså viktigheten av å forebygge.

Faksimile fra en avis. Foto.