Skafor i media

Brann & Sikkerhet: Deler kunnskap og erfaringer

Samarbeid på tvers av kommunale tjenester er et viktig brannforebyggende tiltak for sårbare grupper. Et treårig prosjekt støtter opp under den nasjonale satsingen «Livsviktig», og har holdt hjulene i gang til tross for pandemien.

Anja og Ava står ved siden av hverandre. Man ser de fra brystet og opp. ganske tett på. I bakgrunnen er det en grønn park.