Skafor i media

Nye kompetansekrav - livredning utendørs

Med høstens nye læreplan, kommer også et nytt krav i kroppsøvingsfaget på 10. trinn. «Forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vann ute i naturen». Dette er en kompetanse som mange lærere ikke har. Skafor ser behov for kompetanseheving. 

Faksimile Romeriks Blad