Publisert:

Nettavisen: Nedslående svømmetall: – Nordmenn er for dårlige

Faksimile fra Nettavisen. Foto.

Daglig leder, Eva Vaagland, uttaler seg om drukningsstatistikken i Norge.

Fra Nettavisen 23. juli 2022:

En ny undersøkelse viser at svømmeferdighetene til barn og voksne i Norge er svakere enn i nabolandene våre.

En ny undersøkelse gjort av Frende Forsikring viser hvordan nordmenn ser på sin egen kompetanse i vannet. Her kommer det frem at svømmeferdighetene til norske barn og voksne er langt svakere enn våre naboer.

Undersøkelsen, utført av Norstat på vegne av Frende Forsikring, viser at hele 21 prosent svarer at de ikke klarer å svømme lenger enn 200 meter. 13 prosent svarer at de kan svømme, men at de ikke klarer å nå 200 meter-merket. Tre prosent svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt.

- At 1 av 3 ikke klarer å svømme mer enn 200 meter er urovekkende. Vi ser altfor mange drukningsulykker hvert eneste år, sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

Menn og eldre topper statistikken

I 2021 omkom 75 personer i drukningsulykker i Norge. Et stort flertall av dem var menn. Hele 87 prosent av dem som omkom som følge av drukning i fjor, var menn. Undersøkelsen sier oss at menn har mer tillit til egne svømmeferdigheter enn det kvinner har.

- Statistikken viser noe helt annet. Det kan se ut som om menn overvurderer egne svømmeferdigheter, sier Skjerven i Frende.

Av de 75 personene som mistet livet i drukningsulykker i fjor, var 60 prosent av dem over 60 år.

Det kommer og frem at rundt halvparten av de over 60 år, svarer i undersøkelsen at de ikke klarer å svømme mer enn 200 meter.

Tall fra Redningsselskapet viser at åtte personer har omkommet i drukningsulykker så langt i juli måned. 41 mennesker har druknet så langt i 2022.

35 av dem er menn, mens resterende seks er kvinner.

- Norge har en jobb å gjøre

Daglig leder i Skadeforebyggende forum Eva Jakobson Vaagland, mener den norske drukningsstatistikken er skremmende sammenliknet med våre naboland.

- Det er alt for mange som drukner i Norge. Hvis vi sammenlikner med nordiske naboland og andre land som for eksempel Storbritannia, er det helt klart at vi har en jobb å gjøre i Norge, sier Vaagland til Nettavisen.

På en annen side mener Vaagland at det er mulig å finne årsaker til den negative statistikken, og dermed mange forskjellige avdelinger der det er nødvendig å gjøre tiltak.

- Vi har mye vann, lang kystlinje, mange fjorder med kaldt vann og mange som bruker fritidsbåt. Derfor er det nødvendig med innsatser på mange nivåer.

Generelt dårlige svømmere

Utviklingsarbeider i Norges Svømmeforbund Jan Kjensli mener at undersøkelser lenge har gitt oss et realistisk bilde av nordmenns manglende kompetanse i vann.

- Generelt er befolkningen i Norge dårligere til å svømme enn andre land i Norden. Vi skulle selvsagt ha ønsket at den norske befolkningen var bedre til å svømme, både med tanke på drukningsforebygging og folkehelse, sier Kjensli til Nettavisen.

Kjensli mener at det er flere årsaker til at vi nordmenn ligger på et så lavt nivå som tallene viser.

- Det har i flere tiår vært påpekt at svømmeundervisningen i skolen må bli bedre. I tillegg må svømmeferdigheter vedlikeholdes. Mange har nok ikke et realistisk bilde av sine faktiske svømmeferdigheter.

For å enkelt heve kompetansen til å kunne nå et minimumskrav, oppfordrer Kjensli til å svømme jevnlig. Dette skal bidra til å opprettholde eller utvikle ferdighetene, slik at man bedre skal kunne kjenne sine egne ferdigheter og begrensninger.

Ønsker et nasjonalt svømmeløft

Eva Jakobson Vaagland mener at det er et paradoks at Norge med en så lang kystlinje, samt å være et av verdens rikeste land, ikke kan tilby en grundig svømmeopplæring for landets yngste.

- Her må skolene og kommunene finne bedre ordninger. Men det er også mange voksne som ikke kan svømme, så svømmeopplæring er viktig for alle aldre, mener hun.

Tidligere i sommer ble den drukningsforebyggende organisasjonen «Flyte» lansert. Her er Vaagland varamedlem, med Siv Jensen som generalsekretær. Vaaglad håper organisasjonen vil bidra til mer kunnskap og forebygging.