Publisert:

Kronikk: Forebygging koster mindre enn rehabilitering

Logo til avisen Dagsavisen

Fallskader er vanlige og farlige. Noen leder til hoftebrudd. Hvert døgn må 24 personer, ofte eldre, få behandling på sykehus for brudd i lårhalsen. 

De må senere få rehabilitering i kommunen sin. De færreste kommer tilbake til sitt tidligere funksjonsnivå. Med rundt 9.000 hoftebrudd per år har Norge en uønsket førsteplass. Dette er en førsteplass vi kan og bør gjøre noe med. Vi vet nemlig en god del om hvordan hoftebrudd kan forebygges. Som all forebygging handler det om systematisk innsats over tid.

Fysisk aktivitet, spesielt styrke- og balanseøvelser vet vi bidrar til å forebygge fall. Trygge boliger der snublefeller er ryddet vekk og der støttehåndtak og antisklimatter er montert i badet, minker også risikoen. Så enkle tiltak som gode sko, riktig belysning og rekkverk vet vi også fungerer. Og sandstrøing og brodder vinterstid. Medisinsk innsats er også viktig. De som har hatt frakturer har større risiko for nye brudd. God oppfølging av bruddskader og screening for osteoporose vil gi en reduksjon i antall hoftebrudd. Gjennomgang av medisinbruk vil også gi gode resultater.

Vi ser et stort gap mellom det vi vet og kan gjøre, og det som faktisk gjøres. Et hoftebrudd koster minimum 550.000 kroner i helse og rehabilitering det første året.
Omtrent halvparten blir betalt av staten, resten dekkes av kommunen. Det blir fort høye summer. Forebygging koster mindre enn rehabilitering. Forebygging er en investering, i så vel livskvalitet som samfunnsøkonomi.

Hvorfor gjør vi ikke mer? Hvor er den politiske viljen? Hvor er folkebevegelsen for fallforebygging?

Vi har klart å redusere antall trafikkulykker fra år til år. Systematisk innsats over tid har gitt resultater. Vi kan bruke samme oppskrift på fallulykker: risikoanalyse, målrettede tiltak, dataregistrering og oppfølgning, samt dybdestudier som vil kunne gi viktig informasjon om hvilke tiltak som er mest effektive. Kan vår nye regjering gi oss insentiver som motiverer til økt innsats?

Skrevet av: Eva Jakobson Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum
Publisert i Dagsavisen 1. oktober 2021.