Publisert:

Kunnskap hindrer ulykker - kronikk i DN

Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum, fulgte opp en kronikk som sto på trykk i Dagens Næringsliv (DN) 5. november. 

Logoen til avisen Dagens Næringsliv

Hvor mye koster ulykkesskader samfunnet? Hva ville det koste oss å redusere ulykkene, skadene – og dermed kostnadene? Det ubegripelige svaret er: Ingen vet! Det ubehagelige spørsmålet blir da: Hvorfor ikke?

I Dagens Næringsliv 5. november tok Torben Wisborg (UiT), Olav Røise (UiO) og Per Oretorp (Personskadeforbundet) opp nødvendigheten av at skadedata finnes, og at de gjøres tilgjengelige for forskning. Deres hovedanliggende var at dagens personvern står i veien for å utnytte de data for alvorlige skader som faktisk finnes. Mitt tillegg er at data for alminnelige skader, det store flertall, knapt finnes.

Les resten av kronikken (PDF).